Podmínky portálu

1. Charakteristika portálu

 • Internetový projekt, který najdete na internetové adrese www.sdilejpohyb.cz (dále jen: “projekt“) je součástí služeb poskytovaných fyzickou osobou Lucií Zelenou, sídlem: Křinice 174, Broumov 55001, ve spolu-práci s ostatními členy týmu. (dále jen: „tým“).
 • Účelem stránek je umožnit Vám (tedy uživateli či uživatelce stránek) kontakt s jinými uživateli za účelem vzájemného poskytování a poptávání bezplatných služeb, darování a přijímání hmotných i nehmotných statků, případně vzájemné komunikace.
 • Hlavní úlohou portálu je dát možnost lidem najít a kontaktovat se s jinými lidmi za účelem sdílení společenských aktivit sportovního a pohybového zaměření. Sdílením se primárně rozumí vkládání inzerátů (nezpoplatněné nebo zpoplatněné) za účelem poptávky a nabídky sportovních nebo pohybových služeb.
 • Mezi další cíle, o které se projekt snaží, patří: Vzájemná komunikace a sdružování sportovně orientovaných lidí na jednom místě, plánování sportovních a pohybových události a aktivit mezi uživateli portálu, rozšíření vědomí o těchto aktivitách a událostech mezi veřejnost.

 

2. Co Vám náš portál poskytuje?

 • Náš portál je místem pro sdílení a vzájemnou komunikaci za účelem poskytování a hledání pohybu v různých formách – sport, pohybové aktivity, relaxační formy pohybu apod. Portál je určený jak pro uživatele, kteří své pohybové dovednosti poskytují za účelem pomoci druhým, tak pro ty, kteří pomoc a společnost v pohybu hledají. Inzeráty, pomocí kterých tuto službu lidé sdílí, mohou být zpoplatněné podle toho, o jaký typ inzerátu se jedná. Ceny za konkrétní služby (doba aktivního inzerátu, topování inzerátu, poplatek za inzeráty pro placené kurzy) jsou jasně uvedené při vložení nového inzerátu. Každý uživatel má však v první řadě možnost zvolit si vložení svého inzerátu bez poplatku a úplně zdarma, především pokud se nejedná o zpoplatněnou činnost, kurz, nebo skupinovou událost se zpoplatněným vstupním příspěvkem.
 • Každý návštěvník má možnost bezplatně se registrovat na portálu a bezplatně si založit svůj uživatelský účet. Uživatelský účet slouží majiteli pro vlastní prezentaci své osobnosti, pro sdílení a vkládání inzerátů, zaměřených na sportovní a pohybové činnosti, které hledá nebo nabízí pro komunikaci s ostatními členy s ohledem na dodržování těchto podmínek portálu.
 • Podmínkou používání portálu, od registrace po užívání jeho služeb, je celkové dodržování těchto podmínek používání portálu (dále jen „podmínek“). Slušné chování, vzorné vystupování a dodržování zákonů zahrnutých v ústavě ČR, je také jednou z hlavních podmínek, kterou je uživatel na tomto portálu povinný dodržovat.

 

3. Základní pravidla pro uživatele portálu

  • Za účelem poskytování kvalitních služeb a dobrého jména projektu všem uživatelům, kteří navštěvují náš portál a využívají tak jeho služby, je nutno dodržovat následující podmínky používání:
  • Na našem portálu máte dovoleno používat pouze jeden uživatelský účet.
  • Při registraci a vyplňování osobních údajů do profilu zadávejte jen autentické a pravdivé údaje o Vaší osobě. Pokud jste fyzická osoba, použijte Vaše celé jméno a pro lepší odlišení je vhodné nahrát si také vlastní fotku. Při registraci firmy, skupiny nebo jiné skupinové organizace použijte její název a vhodnou tematickou fotografii nebo logo. Nevhodné a urážlivé fotky obsahující nevhodná gesta nebo polohy, nebudou schválené a budou z profilu odstraněny správcem webu. Své přístupové a osobní údaje z portálu nikomu neposkytujte a nenechte druhé osoby spravovat Váš profil na našem portálu.
 • Na portál máte možnost vložení vlastního inzerátu, jeho správy a úpravy. Podle zaměření dělíme inzeráty na několik druhů:
  • Inzerát – Hledám pohyb – je určený pro skupiny nebo osoby, které ve svém okolí hledají možnosti k realizaci pohybových nebo sportovních aktivit různého zaměření. Hledáním se rozumí vyhledávání událostí, skupin, jednotlivců nebo spolků, věnujícím se určitému sportu nebo pohybu.
  • Inzerát – Sdílím pohyb – Jedná se o bezplatnou možnost sdílet své pohybové aktivity nebo dovednosti s ostatními lidmi, kteří by o daný pohyb mohli mít potenciální zájem. Osoba, skupina nebo spolek takto nabízí ostatním možnost zapojit se k individuálnímu či skupinovému pohybu nebo aktivitě.
  • Inzerát – Skupinová událost – Je určený výhradně k uspořádání skupinové události založené na pohybových nebo sportovních aktivitách. Vstup na tuto událost má být zdarma. Pro zpoplatnění skupinové události musí být cena jasně uvedená a musí být uznaná správcem portálu.
  • Inzerát – Sportovní klub / spolek – Je určený pro skupinové spolky / kluby / organizace sportovního nebo pohybového charakteru, které nabízejí členství dalším lidem, a to bez poplatků za členství. Patří sem například fotbalové, hokejové, a jiné sportovní kluby.
  • Inzerát – Placený kurz – Inzerát tohoto typu zahrnuje placené hodiny a kurzy vedené lektorem nebo kvalifikovaných trenérem či skupinou nebo firmou, která zpoplatněný kurz nabízí. Inzerát je uveřejněný hned poté, co ho schválí správce portálu.
 • Je zakázáno na portálu prezentovat v inzerátech činnosti, které se netýkají pohybové a sportovní aktivity, jako například inzeráty s prodejem produktů, poskytování finančních služeb v oblastech jako finanční poradenství, MLM, obchodní prezentace apod. Zakazuje se propagace jakéhokoliv náboženského fanatizmu, alkoholu, drog nebo jiných návykových a omamných látek, hazardu, poskytování erotických a nemravných služeb, sdílení protispolečenských názorů v jakékoliv formě, zpřístupňovat autorsky chráněný obsah a podobně. Správce webu nebo členové projektu mají plné právo určit a zakázat jakýkoliv druh vloženého inzerátu či zablokovat jakéhokoliv uživatele, který nesplňuje podmínky portálu, případně svým chováním obtěžuje ostatní uživatele.
 • Portál leží na veřejné síti Internetu, a tedy není možné zamezit tomu, aby se Vámi nahraný obsah nedostal mimo portál, na jiné místo na internetu, zásahem jiné osoby. Proto prosíme, abyste si na své stránky a profil nahrávali jen obsah, který můžete bez obav sdílet s druhými a nebudete se bát jeho šíření. Náš portál je samozřejmě primárně chráněný vůči útokům a spamu. Jen musíte dobře vědět, že to co na internet nahráváte, na internetu zůstává. Opatrnost se proto vyplácí.
 • Obsah, který na náš web nahráváte, musí mít platnou licenci pro volné šíření prostřednictvím Internetu, či disponovat platnými autorskými právy majitele inzerátu. Nic proto nesdílejte nezákonně, bez souhlasu autora vytvořeného obsahu. V opačném případě se jedná o protizákonnou činnost a takovýto čin je trestný.

 

 

4. Další souvislosti, týkající se používání portálu.

 • Chceme, aby náš portál plnil svůj záměr sdílením pohybových aktivit co nejlépe, a tak máme za povinnost Vás seznámit s těmito body, které souvisí s pravidly používání portálu:
 •  Zprávy – Zavazujeme se, že jakýkoliv obsah zpráv v průběhu komunikace nebudeme nikde sdílet a nebudeme ho poskytovat žádné třetí osobě nebo firmě. Obsah zpráv nebudeme za normálních okolností, tedy při dodržování podmínek portálu, měnit ani cenzurovat. Pokud bude Váš obsah nahlášený a bude uznaný jako nevhodný, máme právo takovouto zprávu (případně hodnocení) z portálu odstranit.
 • Za aktuálnost nebo pravdivost údajů ve zveřejněných profilech uživatelů nejsme zodpovědní. Také neneseme zodpovědnost za pravdivost informací ve vložených inzerátech, ani není naší povinností ji ověřovat.
 • Při porušení těchto podmínek jsme oprávnění Vás upozornit na aktuální porušení, případně, dojde-li k závažnému porušení podmínek, tak máme právo bez upozornění Váš účet pozastavit nebo zrušit.

 

5. Zpracování osobních údajů

 • Prohlašujeme, že se budeme věnovat maximální ochraně Vašich osobních údajů tak, aby nedošlo k úniku nebo zneužití Vašich údajů třetími osobami nebo stranami. Snažíme se taktéž minimalizovat možná rizika, která by mohla vzniknout uživatelům portálu.
 • Každý uživatel, ze zákona, dává registrací na našem portálu souhlas se zasíláním novinek na email, se zasíláním informací týkajících se portálu a zasíláním emailových newsletterů.
 • Doba platnosti souhlasu s podmínkami portálu trvá do doby existence uživatelského účtu. Po zrušení uživatelského účtu tento souhlas automaticky zaniká společně s účtem. Pro odvolání souhlasu můžete použít kontaktní formulář v sekci kontakt. Berte prosím na vědomí, že odvoláním a následným zrušením souhlasu se zpracováváním osobních údajů, dojde ke zrušení vašeho uživatelského účtu na našem portálu.
 • Na portálu se vyskytuje reklama, poskytovaná třetími stranami a reklamními společnostmi, které mohou používat údaje o vámi navštěvovaných stránkách tohoto portálu nebo webové adresy odkazované reklamou, na které jste klikli. Tyto společnosti však nemají přístup k soukromým údajům jako jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

 

6. Změny a úpravy v Podmínkách portálu

 • Majitel a provozovatel portálu si vyhrazuje právo v budoucnosti měnit nebo inovovat tyto podmínky, bez souhlasu uživatelů a bez jejich předchozího oznámení.

 

7. Obchodní podmínky

7.1.Uzavření kupní smlouvy

 • Webový portál obsahuje několik zpoplatněných služeb, mezi které patří:
  • Topování inzerátů
  • Možnost prodloužení inzerátu
  • Umístění banneru nebo reklamy na některou ze sekcí webu
 • Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka a ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky placených služeb, umístěné ve webovém rozhraní portálu, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.
 • Prodávající je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká přijetím doručené objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně Podmínek portálu).
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám.

 

7.2. CENY SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 196640930/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank (dále jen „účet prodávajícího“);
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu služby  společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby, je závazek kupujícího uhradit kupní cenu, splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 • Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

8. Informace o GDPR

8.2. Základní ustanovení

 1. Správcem osobní údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) Ľubomír Takáč se sídlem Zárubova 504/19, 142 00, Praha 4 (dále jen
  „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  Adresa: Křinice 174, Broumov 55001
  Email: info@sdilepohyb.cz

  Telefon: +420 602 664 033
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

8.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší registrace.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.

8.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl.6 odst.1 písm. a) GDPR ve spojení s paragrafem 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

8.4. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15ti let od ukončení smluvního vztahu)
  • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou–li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8.5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • Zajišťující služby provozování portálu a další služby v souvislosti s provozováním webu,
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb.

8.6. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR,
  • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

8.7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Soubory COOKIES

9.1. Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

9.2. Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, které zpracováváme.

9.3. Účel použití souborů cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies.

Na našich stránkách využíváme soubory cookies následujících služeb:

 • Google Analytics – analýza návštěvnosti stránek
 • Facebook – přizůsobení obsahu reklam