1. Charakteristika portálu

 

2. Čo vám náš portál poskytuje?

 

3. Základné pravidlá pre užívateľov portálu

 

4. Ďalšie súvislosti, týkajúce sa používania portálu.

 

5. Spracovanie osobných údajov

 

6. Zmeny a úpravy v Podmienkach portálu?

 

7. Obchodné podmienky

7.1. UZAVŘENÍ KOUPNÍ SMLOUVY

 

7.2. CENY SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY